Πρακτική άσκηση στο Athens Ethnographic Film Festival – Cinefreaks.gr Cinefreaks.gr

Πρακτική άσκηση στο Athens Ethnographic Film Festival

Φεστιβάλ | 6-2-2017 |

H Ανθρωπολογική Εταιρεία Αθηνών – Ethnofest απευθύνει πρόσκληση για την πλήρωση της θέσης ασκούμενης/ου στην εταιρεία για την περίοδο 2017/18 και συγκεκριμένα από 15/03/2017 μέχρι και 31/01/2018. Η θέση έχει σκοπό να προσφέρει εργασιακή εμπειρία στο καθιερωμένο διεθνές φεστιβάλ εθνογραφικού ντοκιμαντέρ, καθώς και στις παράλληλες δράσεις της εταιρείας στη διάρκεια του έτους, όπως παραγωγή ταινιών και εκπαιδευτικά προγράμματα. Ο/Η υποψήφιος/α συνεργάτης, λόγω του κομβικού ρόλου της θέσης, θα έχει την ευκαιρία να καλλιεργήσει πολλαπλές δεξιότητες, να γνωρίσει τον χώρο του εθνογραφικού κινηματογράφου όπως και να μελετήσει σχετικά με αυτόν. Οι υποχρεώσεις της θέσης αντιστοιχούν σε εργασία 4 έως 8 ωρών την εβδομάδα με ενδεχόμενες μεταβολές ανάλογα με την περίοδο (π.χ. Σεπτέμβριο με Νοέμβριο, στην τελική ευθεία του φεστιβάλ ενδέχεται να υπάρχει μεγαλύτερος όγκος εργασίας).

Καθήκοντα:

 • Γραμματειακή υποστήριξη του Φεστιβάλ και άλλων δράσεων της εταιρείας.
 • Διαχείριση του γενικού λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Ethnofest.
 • Βοηθός Συντονιστή προγράμματος του Φεστιβάλ
 • Επιμέλεια κειμένων / μεταφράσεις.
 • Επιμέλεια της ιστοσελίδας και μεταφόρτωση κειμένων και λοιπού υλικού σε αυτή.
 • Επιμέλεια του ημερολογίου της εταιρείας και συντονισμός συναντήσεων.
 • Επιμέλεια οικονομικής διαχείρισης – επικοινωνία με λογιστή.
 • Επικοινωνία με σκηνοθέτες, φορείς και οργανισμούς ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του έτους.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτίμηση στις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες.
 • Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά).
 • Άριστη γνώση του Microsoft Office (Word, Excel και Powerpoint) και των αντίστοιχων online εκδοχών του Google Drive.
 • Γνώσεις HTML.
 • Σοβαρότητα, μεθοδικότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, πνεύμα συνεργασίας, ανάληψη πρωτοβουλιών (όταν απαιτείται).

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώσεις σχετικές με φεστιβάλ κινηματογράφου
 • Γνώση/κατανόηση μεθοδολογίας κοινωνικών επιστημών (κατά προτίμηση εθνογραφικών μεθόδων και χρήσης οπτικοακουστικών μέσων σε ερευνητικό πλαίσιο).
 • Καλή γνώση θεμάτων που σχετίζονται με εφαρμοσμένη λογιστική.

Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση τους μέχρι τις 20/02/2017 ηλεκτρονικά στο info@ethnofest.gr. Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποτελούνται από βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία αναμένεται να αιτιολογούνται με σαφήνεια το ενδιαφέρον για τη θέση και η κάλυψη των απαιτούμενων προσόντων. Το Ethnofest θα επικοινωνήσει με τις/τους πλέον κατάλληλες/ους υποψήφιους μέχρι τις 25/02 προκειμένου να προσέλθουν για συνέντευξη στις αρχές Μαρτίου.