O Ευρωπαϊκός Κινηματογράφος για τη Διακήρυξη της Ισότητας των Φύλων - Cinefreaks.gr Cinefreaks.gr

O Ευρωπαϊκός Κινηματογράφος για τη Διακήρυξη της Ισότητας των Φύλων

Inside Cinema, Ειδήσεις | 4-9-2015 |

Αντιπροσωπείες από Ευρωπαϊκούς Κινηματογραφικούς Οργανισμούς και Υπουργεία Πολιτισμού “πέρασαν”, κατά την πρώτη ημέρα του Φεστιβάλ του Σεράγεβο, μια διακήρυξη με την οποία υιοθέτησαν και επίσημα πια την ισότητα των φύλων στην κινηματογραφική βιομηχανία .

Η διακήρυξη ήταν καρπός μιας υψηλού επιπέδου συνάντησης ειδικών από όλη την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου και του European Women’s Audiovisual Network (EWA). Η συνάντηση των φορέων έγινε στο πλαίσιο μιας ημερίδας του Φεστιβάλ με τίτλο “Οι Γυναίκες στη σύγχρονη Κινηματογραφική Βιομηχανία: Ζητήματα Φύλου. Μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση;”. Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα ήταν ένα ομόφωνο “ναι”, ενώ η διακήρυξη ανέφερε ξεκάθαρα ότι “μια πραγματική δημοκρατία πρέπει να χρησιμοποιεί πλήρως τις ικανότητες, τα ταλέντα και τη δημιουργικότητα όχι μόνο των ανδρών αλλά και των γυναικών εξ ίσου”. Στα περιεχόμενα της εν λόγω διακήρυξης βρίσκεται και η παρακάτω ατζέντα που αφορά τους συμμετέχοντες Οργανισμούς:
— αξιολόγηση ανισοτήτων και ανάλυση των αιτίων και των παραγόντων που οδηγούν στην περιθωριοποίηση των γυναικών σε ποικίλους τομείς της βιομηχανίας του κινηματογράφου
— ενθάρρυνση κρατών-μελών για υιοθέτηση πολιτικών ισότητας που θα στοχεύουν στην προώθηση των γυναικών στην κινηματογραφική βιομηχανία και στη βελτίωση της πρόσβασής τους στις κρατικές χρηματοδοτήσεις.
— ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για τη μείωση της ανισότητας και τη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ των φύλων στις θέσεις λήψεως αποφάσεων της βιομηχανίας μέσα από επιτροπές επιλογής, οργανισμούς για εκπαίδευση και κατάρτιση, φεστιβάλ, κλπ, ιδιαιτέρως δε μέσα από την ενίσχυση των προοπτικών για τις γυναίκες.
— ενίσχυση της αναγνώρισης των γυναικών κινηματογραφιστριών και ανάδειξη των επιτυχιών τους, κυρίως με τη θέσπιση ενός φεστιβαλικού βραβείου και με τη διοργάνωση σχετικής περιόδου προβολών σε συνεργασία με σχετικό δίκτυο κινηματογραφικών αιθουσών.
— μεγαλύτερη ενημέρωση του κοινού για την κατάσταση των γυναικών στη βιομηχανία του κινηματογράφου, αναφορικά τόσο με την επί της οθόνης γυναικεία παρουσία όσο και με την παρουσία τους πίσω από τις κάμερες.
— ενθάρρυνση των σκηνοθετών ώστε να είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι με την αντιπροσώπευση του γυναικείου φύλου επί της οθόνης.

Η Isabel Castro, αναπληρώτρια διευθύντρια του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού οργανισμού χρηματοδότησης κινηματογραφικών project “Εurimages”, δήλωσε στη Screen Daily: “Από το 2000 ως το 2012, έχει σκηνοθετηθεί από γυναίκες μόλις το 16.3% του συνόλου της κινηματογραφικής παραγωγής στην Ευρώπη και αυτό το ποσοστό δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία πέντε χρόνια. Στη Γαλλία, τη χώρα με τις περισσότερες ευρωπαϊκές παραγωγές, το ποσοστό αυτό φτάνει το 22%. Είναι ανάγκη να βρούμε τους λόγους για τους οποίους αυτά τα ποσοστά είναι τόσο χαμηλά. Η ανάλυση των στατιστικών δείχνει ότι στις σχολές κινηματογράφου οι άντρες και οι γυναίκες έχουν σχεδόν ίση συμμετοχή αλλά εν τέλει πολύ λίγες γυναίκες γίνονται σκηνοθέτες, διότι τις πείθουν ότι το εγχείρημα παραείναι φιλόδοξο και δεν ενθαρρύνονται από κανέναν για αυτό. Επίσης, ακόμα κι αν ορισμένες γυναίκες καταφέρουν να κάνουν την πρώτη τους ταινία, τις περισσότερες φορές  δεν φτάνουν μέχρι τη δεύτερη. Τα πράγματα θα βελτιωθούν μάλλον όταν επιτραπεί στις γυναίκες να αποτυγχάνουν όσο και οι άνδρες”.

Η Francine Raveney, Διευθύντρια του EWA και Project Manager στην Eurimages, ανέφερε στο Women and Hollywood, “Αυτή η διακήρυξη είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα, καθώς αναθέτει στην Eurimages την εντολή να λάβει ορισμένα μέτρα σχετικά με την ισότητα των φύλων στον τομέα της κινηματογραφικής χρηματοδότησης. Η διακήρυξη θα συζητηθεί και σε επόμενη πολύ σημαντική συνάντηση αντιπροσώπων από 47 κυβερνήσεις, όπου αναμένεται να εγκρίνουν τις προετοιμασίες ορισμένων συστάσεων που θα λειτουργούν ως βάση για τον τρόπο διαχείρισης των κρατικών χρηματοδοτήσεων στο χώρο της κινηματογραφικής παραγωγής, με απώτερο στόχο την επίτευξη ισότητας των δύο φύλων στο συγκεκριμένο τομέα”.