Μεταρρυθμίσεις στον Ευρωπαϊκό Νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων - Cinefreaks.gr Cinefreaks.gr

Μεταρρυθμίσεις στον Ευρωπαϊκό Νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων

Ειδήσεις | 23-7-2015 |

Την «ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων και συμφερόντων των δικαιούχων και των χρηστών» υπογραμμίζουν οι προτάσεις για τη μεταρρύθμιση του νόμου πνευματικών δικαιωμάτων της ΕΕ της ψηφιακή εποχής.

«Στην έκθεση αυτή, το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι η μεταρρύθμιση των πνευματικών δικαιωμάτων είναι απαραίτητη όχι μόνο για τη βελτίωση της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, αλλά και για την προώθηση της πρόσβασης στη γνώση και την πληροφόρηση για όλους στην Ευρώπη. Καλούμε την Επιτροπή να εξετάσει ένα ευρύ φάσμα μέτρων για καταστήσει πιο δίκαιο το νομικό πλαίσιο των πνευματικών δικαιωμάτων σε σχέση με την μεταβαλλόμενη πραγματικότητα ώστε να βελτιωθεί η διασυνοριακή πρόσβαση στην πολιτιστική πολυμορφία μας», δήλωσε η Julia Reda μετά την ψηφοφορία.

Γενικότερος στόχος φαίνεται να είναι ένα κοινό υπόβαθρο στα όρια τουλάχιστον της ΕΕ για την πρόσβαση των χρηστών σε προστατευμένο περιεχόμενο, που μέχρι στιγμής περιβάλλεται από μια ασαφή για την κάθε χώρα διακίνηση. Απότερος σκοπός η εξομάλυνση αυτής, και η κατάργηση του σχετικού «μπλοκαρίσματος» ανά περιοχή.

Κάπου προβλέπονται και ορισμένες εξαιρέσεις και περιορισμοί. Και κάπου δίνεται η δυνατότητα στην κάθε χώρα να νομοθετεί περί αυτού διαφοροποιώντας σε ορισμένα σημεία.

Τι αποτέλεσμα θα έχει αυτό; Η εφαρμογή θα δείξει. Προς το παρόν όλοι καταλαβαίνουμε πως γενικότερα τέτοια μέτρα ευνοούν μόνο τους παραγωγούς και τους εκάστοτε μεσάζοντες. Πιθανότατα λοιπόν να πρόκειται για έναν περεταίρω έλεγχο στο κάθε ψηφιακό προϊόν, συγκεκαλυμμένο υπό τη μορφή της νομικής δικαιοσύνης και την εξάλειψη της νομικής αβεβαιότητας. Από την άλλη, οι ευρωβουλευτές αναγνωρίζουν ότι η δημιουργική εργασία χρειάζεται νομική προστασία και «δίκαιη και εύλογη αμοιβή για όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων», ενώ ζητούν επίσης βελτιώσεις στη συμβατική θέση των δημιουργών και ερμηνευτών σε σχέση με άλλους δικαιούχους και τους διαμεσολαβητές.

Το σίγουρο είναι πως η ελεύθερη πρόσβαση σε έργα καλλιτεχνικού περιεχομένου πάντοτε λειτουργούσε υπέρ της προώθησης του καλλιτέχνη, τουλάχιστον από πλευράς διαφήμησης. Και σε μια Ευρώπη που βιώνει τέτοια κρίση, το πιθανότερο είναι πως τα περιοριστικά αυτά μέτρα πιθανότατα να πλήξουν περισσότερο τους δημιουργούς μικρού βελινεκούς.